مسابقات 2020

سید حسن حسینی   ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۲:۱۸

پیش مسابقه 220 کیلومتر تنگراه گلستان
مسابقه اول 360 کیلومتر یساقی گرگان
مسابقه دوم 510 کیلومتر فریدونکنار